עברית
חיפוש

מוצרים מתוייגים עם 'אודיוקווסט'

3 Items in טבלה 4 Items in טבלה רשימה

כבל אודיוקווסט Speaker Cables - Silver Jupiter (PSS)

Dramatic Improvement Over Stamped Jumpers Solid Perfect-Surface Silver (PSS) Triple-SST HyperLitz
2,725.00 ₪

כבל אודיוקווסט Speaker Cables - Copper Saturn (PSC+)

Dramatic Improvement Over Stamped Jumpers Solid Perfect-Surface Copper+ (PSC+) Triple-SST HyperLitz
1,145.00 ₪

כבל אודיוקווסט Speaker Cables - PSC BiWire Jumpers

Solid PSC Copper Jumpers replace stamped jumpers supplied with BiWirable speakers. Four 4" jumpers. Choose: 1-BiWire Jumpers-G (Direct-Gold Plated) or 2-BiWire Jumpers-S (Direct-Silver Plated)
110.00 ₪

כבל אודיוקווסט Speaker Cables - Dragon BASS

Dragon BASS with GND is an ideal cable for the Bass and Midrange inputs of a BiWirable or TriWireable loudspeaker when used in combination with Dragon ZERO Full-Range cable on the treble input.
89,500.00 ₪

כבל אודיוקווסט Speaker Cables - Dragon ZERO

With the introduction of the Mythical Creatures series of speaker cables, AudioQuest has pushed significantly beyond even its own very high standards. The same team responsible for the groundbreaking new series of AudioQuest AC power cables—AudioQuest's founder, William Low, and Director of Power Products, Garth Powell—has created what are simply the most transparent, get-out-of-the-way immersive speaker cables ever made. The Mythical Creatures series—ThunderBird, FireBird, and Dragon—are not merely an incremental evolution; their introduction represents a category advance in speaker cable design. Building on a solid base of familiar AQ technologies, Garth and Bill specifically focused on addressing one of the most vexing issues plaguing speaker cable design: the mismatch between the amplifier’s source impedance and the speaker’s load impedance. All previous attempts to address this issue chose to move the speaker cable’s characteristic impedance to a value closer to the nominal impedance of the speakers. All such attempts failed because a speaker’s impedance changes with frequency, and the amplifier’s output impedance is something else altogether. By eliminating the Mythical Creatures speaker cable’s characteristic impedance, current compression and distortion of the signal (current) transient is significantly reduced. The result is dynamic contrast, transient response, and bass slam that are rendered seemingly without effort. These new Mythical Creatures ZERO speaker cables may be used in one of two ways: either as ideal Full-Range cables, or, in combination with a dedicated BASS cable, in a BiWire cable assembly of unparalleled performance. ThunderBird, FireBird, and Dragon BASS cables incorporate our patented common-mode noise-rejection technology, yielding an audibly dramatic additional reason to BiWire when possible. Whether AudioQuest’s new Mythical Creatures speaker cables are used as Full-Range or BiWire, the beautiful sonic result is the sound of your amplifier doing its job unmolested by either current compression or radio-frequency noise.
116,500.00 ₪

כבל אודיוקווסט Speaker Cables - FireBird BASS

FireBird BASS with GND is an ideal cable for the Bass and Midrange inputs of a BiWirable or TriWireable loudspeaker when used in combination with FireBird ZERO or Dragon ZERO Full-Range cable on the treble input.
52,500.00 ₪