מערכות מולטי רום

Filters
בעמוד
מגבר הספק 8 אזורים 16 ערוצים 55W לערוץ
התקשר לקבלת מחיר
מטריצת אודיו רב אזורית מוגברת 8 כניסות אודיו 8 אזורי שמע עצמאיים
התקשר לקבלת מחיר
מטריצה 4 אזורים 8x60W
התקשר לקבלת מחיר
מטריצה מוגברת אזור 1 כולל חיבור קווי לאינטרנט לשליטה חכמה
התקשר לקבלת מחיר
מגבר הספק 8 ערוצים 55W לערוץ
התקשר לקבלת מחיר